SUEZ: wereldwijd en in Nederland

In 2015 besloot SUEZ Environnement als groep al haar (circa 40) handelsmerken onder één naam onder te brengen. Op 12 maart werd daarmee SITA Nederland omgedoopt tot SUEZ Environnement. Later dat jaar werd deze naam ingekort tot SUEZ. Het gebruik van deze naam werd mogelijk toen onze aandeelhouder, GDF SUEZ, aankondigde dat ze ENGIE als nieuwe merknaam introduceerde. Deze naamsverandering gaf ons de mogelijkheid de kortere en krachtigere merknaam SUEZ aan te nemen. De nieuwe merknaam wordt stapsgewijs in gebruik genomen.

SUEZ heeft een missie. De onderneming met 80.000 medewerkers richt zich wereldwijd (70 landen) op het beschermen van natuurlijke hulpbronnen aan de hand van vier kernactiviteiten: het beheer en hergebruik van water, oplossingen op het gebied van waterbehandeling, advisering over duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling, en het recyclen en hergebruiken van afval. Het laatste is dé kernactiviteit van SUEZ Recycling and Recovery Netherlands, voorheen SITA Nederland. 

Nederland

Als full service afvalmanagementbedrijf in Nederland ontwikkelen we ons in hoog tempo in een richting die het best kan worden omschreven als ‘van afvalinzamelaar tot grondstoffenleverancier'. Sinds jaar en dag zijn we actief in de gehele keten van preventie, inzameling, recycling en (energetische) verwerking van veel verschillende afvalstromen.

Onze ambitie was en is gelijk aan die van onze moederonderneming, waarbij wij gespecialiseerd zijn in het terugwinnen van grondstoffen uit afval met als ambitie natuurlijke hulpbronnen te beschermen. We sluiten ketens (productie-consumptie-afvalfase) en realiseren zo grondstoffen-kringlopen, ofwel circulaire economieën.

SUEZ Recycling and Recovery Netherlands telt in Nederland 2.007 medewerkers (stand: eind 2014). Het hoofdkantoor bevindt zich in Arnhem van waaruit de onderneming wordt aangestuurd door een Country Board. Deze bepaalt het strategische en operationele beleid met speciale aandacht voor partnerships en ketenprestaties.

De inzameling en op- en overslag van voornamelijk niet gevaarlijk afval wordt georganiseerd vanuit twee regio’s: Regio Noord en Regio Zuid. Elke regio heeft een eigen managementteam voor de operationele aansturing. Het onderdeel Waste Flow Management stuurt in de tweede fase van de afvalketen naar hergebruik, recycling en afzet van monostromen, zoals hout, glas, kunststof. De regio’s vormen met een drietal Operational Units het organisatie-onderdeel Operations. Hier leest u meer over onze activiteiten.

De Operational Units betreffen Processing (waarbinnen de sorteer-, be- en verwerkingsactiviteiten vallen, Inzameling Gevaarlijk Afval (IGA) en Riool Services. Daarnaast verrichten we activiteiten vanuit ReEnergy (afvalenergiecentrale), Treatment (verwerking gevaarlijk afval) en Transport.

Europees niveau

SUEZ in Nederland werkt op verschillende fronten nauw samen met zusterondernemingen in omringende landen. Dat geldt bijvoorbeeld voor SUEZ Recycling en Recovery UK voor de import van afval voor energieopwekking, maar in het bijzonder voor SUEZ Recycling en Recovery Duitsland en SUEZ Recycling en Recovery België/Luxemburg. Met de laatste vormen we SUEZ Recycling en Recovery Benelux and Germany.